מעלות לוח עתים לבינה

מעלות לוח עתים לבינה

17 זמנים הלכתיים יומיים​

8 זמנים שבועיים

6 לוחות לימוד

תאריכי פטירת גדולי ישראל

תאריכים מיוחדים בדברי הימים

זמני התקופות והליקויים

זמני המולדות וברכת הלבנה

קריאות לחגים ולימי השנה

הפטרות

100 ברכות

מס' הברכות שבכל יום

17 זמנים הלכתיים יומיים

 • הנץ החמה הנראה
 • סוף זמן ק"ש למג"א ולגר"א
 • סוף זמן תפילה לגר"א
 • חצות יום ולילה, מנחה גדולה
 • שקיעת החמה
 • עמוד השחר א'
  (90 דקות במעלות קודם הנץ)
 • עמוד השחר ב'
  (72 דקות במעלות קודם הנץ)
 • זמן ציצית ותפילין
 • סוף זמן ק"ש לחומרא
 • סוף זמן תפילה מג"א
 • מנחה קטנה
 • פלג המנחה
 • שקיעה (כאילו ירושלים היתה מישור)
 • צאת הכוכבים לחומרא
 • צאת הכוכבים חזו"א ​​

עד לתשפ"א הבעל"ט נותרו עוד

ימים
שעות
דקות
שניות